Election anxiety!

Sharing following whatsapp forward via Blog.

 

રાજકારણ’ માં રસ લેતા મારા ગુજરાતી મિત્રોને વિનંતી સાથે જણાવવાનું કે અતી દિલથી રાજકીય રસ લેવો નહીં.
ચુંટણી આજે છે કાલે જતી રહેશે,
બધા ભારતીયો ને ચાહવું,
કોઈને નફરત કરવી નહીં.
દરેક સમાજને માન સંન્માન આપજો.
👉🏻ગામમાં સંપ રહે.
👉🏻સોસાયટી માં સંપ રહે,
👉🏻કુટુંબ માં સંપ રહે તેટલુંજ.

બાકી આજે ભાજપ માં છે, અે કાલે કોંગ્રેસ માં જતા રહેશે, આજે કોંગ્રેસ માં છે, એ કાલે ભાજપ માં જતા રહેશે. બહુ દુઃખી થવું નહીં.

જાડી ચામડીના થવું. ધંધામાં ધ્યાન રાખવું. કોઈ પક્ષ ને વધારે દેશભક્તિ વાળો સમજી કુદી ના પડવું.

માટે ધંધામાં ધ્યાન આપો.
મતદાન ૧૦૦% કરજો.
પણ કોઈની સાથે સંબંધ બગાડતા નહીં.

સબંધ સાચવી રાખવા વિનંતી

👏👏🙏🙏👏👏

Advertisements

Gujarat Election 2017

એક નગરમાં ચિત્રકાર રહેતો હતો.

તેણે ખૂબજ સૂંદર ચિત્ર દોરી જાહેરમાં મૂક્યુ ને નીચે લખ્યુ કે

*જેણે આ ચિત્રમાં ભૂલ જણાતી હોય તે સુધારો કરે.*

બીજા દીવસે જોયુ તો
આખા ચિત્રમાં એકલા લીટા જ લીટા.

ચિત્ર દેખાય જ નહી તેટલા લીટા.
બીચારો ચિત્રકાર દુખી થઈ ગયો.

એક સમજુ વ્યક્તિ એ તેને સલાહ આપી કે હવે એક કામ કર….

*ફરી એક વાર આબેહૂબ એવુ જ ચિત્ર દોર અને બાજુમાં કોરુ કાગળ બીજુ લગાવ,
અને તેમાં સુચના લખ કે જે મારા કરતા સારુ ચિત્ર દોરી બતાવશે તેને હું
ઈનામ આપીશ.*

તેણે મહીનાઓ સુધી રાહ જોઈ કે કોઈક સામે આવે ને ચેલેન્જ ઊઠાવે પરંતુ કોઈ
સામે ન આવ્યુ….

કહેવાનો તાત્પયઁ એક જ છે….

*નરેન્દ઼ મોદી રૂપી ચિત્રકારના, દેશના વિકાસરૂપી ચિત્રમાં લીટા પાડનારા
પપ્પુઓ તો ધણા છે પરંતુ દેશ માટે તેમના કરતા સારુ ચિત્ર દોરનાર કોઈ નથી.*

*🙏માટે ચાલો આપણે🙏*

*લીટા પાડનારા ન બનીએ પરંતુ દેશના વિકાસમાં ભાગીદાર બનીએ….*

સવાલ વૉટ નો નથી સાહેબ સવાલ એક ગુજરાતી ના વટ નો છે…..!!

ગપ્પુ ચાલસે પણ પપ્પુ  તો બિલકુલ નઈ ચાલે….!! 😜

Good Morning – WhatsApp

Following are some good whats App messages I got from some friends. Thought of collecting it and copy paste it here.!

“It’s not the knowledge you absorb it’s the knowledge you apply. ”
Good Morning…..

The journey of life is with many twists and turns.

But with faith and courage, no obstacle can  stop us from reaching our goals.

Keep faith, peace and kindness in our heart and we shall always shine.
💗 Happie Energetic Morning 💗⁠⁠⁠⁠

“There is no Never…. just a long period of not yet. ”
Good Morning…

Excellent Definition For Life:
“Life Means,
Missing Expected Things
&
Facing Unexpected Things”.
Good morning.

MEMORIES are always Special.
Sometimes, We Laugh by Remembering the days We Cried.
And .
Sometimes, We Cry by Remembering the days We Laughed.
Thats LIFE…!!!
Good Morning

” *Fail* has four letters so does *Pass* ”
Good Morning….

“Life is a rope that swings us through hope”

Always believe that today is better than yesterday & tomorrow will be much better than today…..
🌹🌹Good Morning🌹🌹

After every mistake,
every person says “I am sorry”
but only few say…
“what i should do to make it right”
Only this makes a relation more beautiful & honest…
Good Morning…

3 signs that the person is working in “Corporate World”
.
.
Stressed, Depressed, and Still well Dressed 😂
Good Morning…

“Everyone changes his way of living for his own happiness
But
Only a few people change their way of living for keeping others happy”
Good morning !!!

When you get nothing else in return.. You get Experience
Good Day !

*Something special awaits you each day All you need is to recognize it and make the most of it Have a positive attitude through out the day and then I am Sure for you that Today is Going To Be a Great Day!!!*
🙏🏻 *Good Morning* 😊

Some relations don’t have a name And Some relations are just for names. Judge the difference ….. 🌞…..
Good morning

Good morning
“There are two great days in a person’s life; the day we are born and the day we discover why”

Good Morning
I won’t promise to be your friend forever, because I won’t live that long. But let me be your friend as long as I live.

Happy Friendship Day…

“A Dream written down with a date becomes a Goal, a Goal broken down into steps becomes a Plan and a Plan backed by Action makes your dream come true.”
Good Morning……

Thought for the day:
Before the truth can set you free,
you need to recognize which lie is holding you hostage.
Good Morning!

If your confidence level at the end of the day remains the same as at the day begins, then you haven’t tried anything new….
Good Morning 😄

Good Morning

The future depends on what you do today – Happy Independence Day!

Perfect words for strong relationship :
If you don’t know.. Ask.
If you don’t agree.. Argue.
You don’t like it.. Say it.
But don’t start judging silently..!!
Think twice… Act wise.

The world suffers a lot.
Not because the violence of bad people.
But because of the silence of the good people…

Every thought must have a definite purpose. As you think, so you become. Thought decides the future.
Good Day!

We don’t meet people accidentally , every one come in our life for a  reason..😘😘😍

“Experience is a brutal teacher, but you learn fast.”
Happy Sunday….

Be a player who runs for the goal,
Not a referee who looks for the faults.
The less we respond to negative people,
The more peaceful our
life becomes…..
Good morning !